Комплекс ФОИ

Версия 9.11

Проекти

 

 Dias Net

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО И ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ТУРИЗЪМ. СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕРНА СТРУКТУРА И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ТУРИСТИТЕ

 

 

ArmSBuilder

НОВ ПОДХОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ ЗА БИЗНЕС УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МАСОВО ПОЛЗВАНЕ: КОНЦЕПЦИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРОГРАМНИ СРЕДСТВА, ЕКСПЕРИМЕНТИ И АНАЛИЗ

 

Договор  № 7ИФ-02-5/25.07.2014 год. в рамките на Седма конкурсна сесия на Националния иновационен фонд (НИФ) - 2014 год.