Комплекс ФОИ

Версия 9.11

Инсталация на комплекса

 Инсталирането на програмния комплекс „ФОИ9” е лесно и интуитивно и може да се извърши чрез функцията “ИНСТАЛАЦИЯ от главното меню на сайта. Чрез функцията “ДОКУМЕНТАЦИЯ” можете да се запознаете с документацията за работа с конкретните системи на Комплекса и да получите визуална представа за програмите от приложените видео метериали.  В съответната тема на “ФОРУМА” можете да коментирате и/или да правите предложения относно работата,  вида (интерфейса) на програмите или каквото друго прецените за полезно. 

Инсталирайки Комплекса засега ще имате възможност реално да работите само с модула “Заплати и човешки ресурси”, защото той е готов в най-голяма степен. Предвиждаме окончателно този модул да бъде готов през месец септември 2014 год.

 Надяваме се, че разглеждайки и експериментирайки с новите версии ще получим обратна връзка на форума на сайта или чрез електронната ни поща от Вас. Всякакви мнения за работата на програмите, предложения за развитие и съобщения за открити грешки и несъответствия с очакванията при работа ще бъдат от голяма полза за нас. Всяка обективна и градивна критика също ще бъде полезна в нашата работа. За Вашето доброжелателно и градивно отношение към нашата работа Ви благодарим предварително.