Комплекс ФОИ

Версия 9.11

ФОИ9

Използвайки технологията ArmSBuilder, консорциум “ФОИ 9” разработва новата – 9-та версия на програмния комплекс ФОИ. В програмните системи на комплекс ФОИ9:

  • се съчетават иновативни интерфейсни решения с повишена ергономичност и богати функционални възможности;
  •  eкранните изображения динамично могат да се адаптират към конкретните особености на компютърно–човешкия интерфейс и наличния хардуер;
  •  се използват многомерни бази от данни (ArM32). Данните могат да са централизирани или да са разположени децентрализирано, включително и на “облачни” структури;
  •  за повишаване възможностите на оперативната аналитичност в управлението на фирмените дейности са заложени възможности за изграждане на хранилища от отчети, графики и трендове. Мениджърските екипи на фирмите, използващи ФОИ9, имат възможност да изследват управленски модели за развитие на фирмите си като използват реализирания в комплекса оригинален асоциативен класификатор, генератор на правила и  Market Basket анализатор PaGaNe.
  • е приложен принципът – “Инсталирай и работи”. Това са лицензионно чисти програмни продукти и за тяхната работа не е необходимо наличието на никакви други програми (освен операционната система). Тази характеристика прави излишна специализираната поддръжка на място и заедно с използваните иновативни информационни технологии при реализирането на ФОИ9, правят цената на Комплекса значително по-ниска в сравнение с другите интегрирани програмни системи за фирмено управление на Българския пазар;
  • приложените информационни и иновативни софтуерни решения са изцяло разработени и реализирани от специалистите на консорциум „ФОИ 9”. Това гарантира от една страна, качeствената поддръжка на системите от Комплекса и тяхното развитие във времето, а от друга - абсолютната защитеност на фирмените данни от неоторизиран достъп.