Комплекс ФОИ

Версия 9.11

Историческо развитие

 Програмните модули на Комплекса работят под различни софтуерни платформи и на различни компютърни конфигурации вече повече от 20 години. Въпреки добрите възможности за работа, които програмите дават на потребителите, работещите досега версии имат някои сериозни недостатъци.  Разглеждани през призмата на достигнатите през последните години нива в софтуерните и хардуерни технологии досегашната организация на работа на програмните ни системи, като цяло става все по-неприемлива. 

Отчитайки необходимостта от промяна в програмните ни продукти през последните две години извършихме задълбочени и мащабни проучвания на наличните на българския пазар програмни продукти в областта на фирменото управление и контрол. Изследвания се извършваха в няколко направления:

 

  • оценка на качество на интерфейса и ергономичността на програмните системи; 
  • използвани софтуерни технологии и бази данни; 
  • функционална пълнота и ефективност; 
  • лицензионна зависимост и взаимодействие с други програмни продукти; 
  • време за реализация, възможности за развитие и поддръжка на софтуерните продукти; 
  • себестойност на изграждане, потребителска цена на крайният продукт и цена на съпровождане и поддръжка.

 

Направените изводи от изследването, двадесетгодишния ни опит в изграждането и внедряване на софтуер за автоматизиране на дейностите във фирменото управление и участието ни в реализирането на редица научни разработки в областта на информационните технологии ни помогнаха да разработим и реализираме нова, иновативна технология за изграждане на програмни продукти от ново поколение – ArmSBuilder.